Датум: 17.08.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4844 61,80
  • USD 52,75 54,0760 54,75
  • CHF 53,00 54,4158 55,60
  • GBP 67,45 68,6977 69,85
  • CNY 6,00 7,8428 8,00