Датум: 15.10.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,30 61,4933 61,80
  • USD 52,05 53,1306 54,05
  • CHF 52,30 53,6123 54,90
  • GBP 69,00 70,1658 71,40
  • CNY 5,85 7,6825 7,85