Датум: 21.04.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 48,80 49,9594 50,80
  • CHF 50,00 51,3743 52,60
  • GBP 69,10 70,1918 71,50
  • CNY 6,10 7,9401 8,10