Датум: 13.12.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 52,85 54,1997 54,85
  • CHF 53,20 54,4879 55,80
  • GBP 67,10 68,2217 69,50
  • CNY 6,00 7,8683 8,00