Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

нови машини, купување или изградба на објект и додатни инвестиции во бизнисот

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 84 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 12 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна фиксна каматна стапка

од 6,5%

Обезбедување

гарант- сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на нова машина

Износ

30.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

60 месеци

Годишна каматна стапка

7.00%

Месечна рата (главница и камата)

594 ЕУР

                                                                        

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

21.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 49,9716 0
  • CHF 0 53,4498 0
  • GBP 0 69,9388 0