тендери 2010

Тендер за набавка на ИТ опрема бр.36/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за избор на изведувач на фаза електрика - јакострујна нисконапонска инсталација и расвета бр.35/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги бр.34/2010 (прилог 1);

Тендер за физичко и техничко обезбедување на ПроКредит Банка АД Скопје бр.33/2010;

Тендер за набавка и монтажа на гуми за автомобили бр. 32/2010   (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр. 31/2010 (прилог 1);

Тендер за набавка на екстра лесно гориво за грејната сезона 2010/2011 бр. 30/2010 (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр. 29/2010 (прилог 1) , (прилог 2) , (прилог 3) ;

Тендер за набавка и испорака на тонери, рибони и CDs бр. 28/2010   (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за набавка и сервис на клима уреди бр. 27/2010   (прилог 1);

Тендер за набавка на бланко платежни картички Виза електрон бр. 26/2010   (прилог 1);

Тендер за печатење, изработка и испорака на визит карти бр. 25/2010  (прилог 1) , (прилог 2) , (прилог 3);

Тендер за набавка на ИТ опрема бр. 24/2010 (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за печатење, изработка и испорака на банкарски печатени материјали бр. 23/2010   (прилог 1) ,   (прилог 2);

Тендер за набавка и испорака на авио билети бр. 22/2010   (прилог 1);

Тендер за одржување хигиена во Управата и експозитурите на ПроКредит Банка бр. 21/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за избор на решение за пренос на хартиена документација во електронска форма и управување со дигитална документација бр.20/2010 (прилог 1);

Тендер за избор на Агенција за медиа закуп бр. 19/2010

Тендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали  бр. 18/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на текстилна фабрика за изработка и печатење на маици и други материјали бр. 17/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал - флаери, лифлети и постери бр. 16/2010   (прилог 1);

Тендер за изработка, набавка, сервис и транспорт на мебел бр. 15/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за набавка, изработка, сервис и транспорт на канцелариски столици и закачалки бр. 14/2010 (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема на ПроКредит Банка бр. 13/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за осигурување на вработените на ПроКредит Банка бр. 12/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на решение за тестирање на пропустливост (penetration test) на апликација за електронско банкарство на  ПроКредит Банка бр. 11/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на решение за управување со ранливости и скенирање на безбедност на мрежа на ПроКредит Банка бр. 10/2010 (прилог 1);

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас на ПроКредит Банка бр. 09/2010
(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами бр. 08/2010  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка и испорака на галони со вода  бр. 07/2010 (прилог 1);

Тендер за набавка и сервис на парно греење за потребите на ПроКредит Банка бр. 06/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изработка на алуминиумска браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка бр. 05/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изведување на градежно-занаетчиски работи за потребите на ПроКредит Банка бр. 04/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр. 03/2010
(прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка на ИТ опрема на ПроКредит Банка бр. 02/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за набавка и монтажа на безбедносна фолија бр. 01/2010 (прилог 1);