Изјава против корупција
за учесниците на тендери

 

  Тендер за снабдување со електрична енергија на ПроКредит Банка АД Скопје бр.04/2017   (Annex 10) 

  Penetration testing of Bank’s IT Systems and social engineering  nr.02/2017